«

»

sty 23

SolidWorks tips: Właściwości masy w konfiguracjach. Ręczne korygowanie masy.

Pewnie nie raz nie dwa znaleźliście się w sytuacji kiedy w trakcie budowania złożenia danego środka technicznego koniecznym okazało się ręczne uzupełnienie masy komponentu lub pod złożenia. Najczęściej potrzeba taka pojawia się gdy korzystamy z modeli udostępnianych na stronach różnych producentów (np. łożyska, siłowniki, łączniki, itp.) – modele zazwyczaj dostępne są dla Nas w formacie natywnym, a więc nie przechowującym żadnych danych fizycznych materiału oraz dotyczących historii modelowania.

Pewnie nie raz nie dwa znaleźliście się w sytuacji kiedy w trakcie budowania złożenia danego środka technicznego koniecznym okazało się ręczne uzupełnienie masy komponentu lub podzłożenia. Najczęściej potrzeba taka pojawia się gdy korzystamy z modeli udostępnianych na stronach różnych producentów (np. łożyska, siłowniki, łączniki, itp.) – modele zazwyczaj dostępne są dla Nas w formacie natywnym, a więc nie przechowującym żadnych danych fizycznych materiału oraz dotyczących historii modelowania.
Metoda ta ułatwia i zdecydowanie przyspiesza pracę, ale jednocześnie wymusza ręczne uzupełnienie odpowiednich danych. W końcu musimy mieć pewność, że wszystkie potrzebne dane zostaną automatycznie wypełnione na rysunku, a masa zostanie wyświetlona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

                                                                                                                       

U W A G A   I N Ż Y N I E R A   3 D:
Na początek szybka uwaga jakiej metody zdecydowanie NIE UŻYWAĆ! Wydawałoby się, że najprostszym rozwiązaniem byłoby wpisanie masy „na sztywno” w jednym z wierszy Właściwości dostosowanych (tych do których otrzymujemy dostęp po naciśnięciu klawisza F4). Wpisana przez Nas wartość nie zostanie potraktowana jako atrybut masy i nie zostanie uwzględniona podczas sumowania wagi całego produktu. A więc cała praca i dobre chęci psu na budę ?
                                                                                                                       

J A K   T O   Z R O B I Ć ?
Przejdźmy teraz do rozwiązań polecanych.
Na pasku narzędziowym Oceń uruchamiamy narzędzie Właściwości masy.

oceńwłaściwości masy

W oknie tym znajdziemy szereg bardzo przydatnych narzędzi. Otrzymujemy możliwość przypisywania wartości dla masy oraz środka ciężkości, zastępując wartości obliczone. Jest to użyteczne podczas tworzenia uproszczonej reprezentacji komponentu, gdy chcemy przypisać prawidłową masę i środek ciężkości do modelu.

 

Ponadto wpisana ręcznie wartość otrzymuje atrybut masy i będzie brana pod uwagę podczas sumowania masy produktu. Teraz wystarczy, że we Właściwościach dostosowanych wypełnimy dowolny z wierszy parametrami dotyczącymi masy, a na rysunku automatycznie pojawi się nasza ręcznie ustawiona wartość:

Ś C I E Ż K A   P O S T Ę P O W A N I A :
Właściwości dostosowane
(dostępne pod F4) -> Nazwa: Weight (Nazwa parametru wcześniej zdefiniowana przez użytkownika) -> Typ danych: Tekst ->Wartość/Wyrażenie: wybieramy z listy Masa

Ponadto istnieje druga metoda ręcznego przypisywania masy poszczególnym konfiguracjom z zachowaniem atrybutu masy. Wystarczy stworzyć tabelę konfiguracji. Nagłówki kolumn w tabeli konfiguracji służących do przypisywania masy i środka ciężkości używają następującej składni:
$SW-MASA
$SW-ŚRODEK CIĘŻKOŚCI
Czyli tworząc osobne kolumny dla tych parametrów i uzupełniając dane dla poszczególnych konfiguracji, przypiszesz ręczną wartość masy i środka ciężkości.
Zachęcamy do „przeklikania” obydwu sposobów i samodzielnej oceny, który z nich bardziej Wam odpowiada.

Pozdrawiamy
INŻYNIER 3D

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>